obiteljska kuća na tri etaže. Izvođač građevinskih radova KOLOS d.o.o.
OPIS: obiteljska kuća na tri etaže ukupne površine 240m²

IZVOĐAČ: Kolos d.o.o.
PROJEKTANT: Turin-Projekt d.o.o.
GODINA PROJEKTA: 2008
INVESTITOR: privatni investitor

obiteljska kuća na dvije etaže. Izvođač građevinskih radova KOLOS d.o.o.
OPIS: obiteljska kuća na dvije etaže

IZVOĐAČ: Kolos d.o.o.
PROJEKTANT: Inter Art d.o.o., Karlovac
GODINA PROJEKTA: 2009
INVESTITOR: privatni investitor

Visokogradnja

Niskogradnja