poslovna zgrada na dvije etaže. Izvođač građevinskih radova KOLOS d.o.o.
OPIS: poslovna zgrada na dvije etaže ukupne površine 300m2

IZVOĐAČ: Kolos d.o.o.
PROJEKTANT: DIA d.o.o., Karlovac
GODINA PROJEKTA: 2004-2008
INVESTITOR: DOMES d.o.o.

poslovna zgrada na jednoj etaži. Izvođač građevinskih radova KOLOS d.o.o.
OPIS: poslovna zgrada na jednoj etaži ukupne površine 500m2

IZVOĐAČ: Kolos d.o.o.
PROJEKTANT: DIA d.o.o., Karlovac
GODINA PROJEKTA: 2006-2008
INVESTITOR: Toner d.o.o.

poslovna zgrada na jednoj etaži. Izvođač građevinskih radova KOLOS d.o.o.
OPIS: poslovna zgrada na jednoj etaži ukupne površine 1000m2

IZVOĐAČ: Kolos d.o.o.
PROJEKTANT: AGORA d.o.o., Karlovac
GODINA PROJEKTA: 2004
INVESTITOR: DRVOTRGOVINA d.o.o.

Visokogradnja

Niskogradnja