Gradska prometnica Mrežnički Varoš, Duga Resa. Izvođač građevinskih radova KOLOS d.o.o.
OPIS: Gradska prometnica Mrežnički Varoš, Duga Resa

IZVOĐAČ: Kolos d.o.o.
PROJEKTANT: Kolos d.o.o.
GODINA PROJEKTA: 2004
INVESTITOR: Grad Duga Resa

Uređenje gradske ulice nakon ugradnje kolektora - Karlovački korzo. Izvođač građevinskih radova KOLOS d.o.o.
OPIS: Uređenje gradske ulice nakon ugradnje kolektora - Karlovački korzo

IZVOĐAČ: Kolos d.o.o.
PROJEKTANT: Kolos d.o.o.
GODINA PROJEKTA: 2006
INVESTITOR: Grad Karlovac

Visokogradnja

Niskogradnja