kolektor otpadnih voda Duga Resa. Izvođač građevinskih radova KOLOS d.o.o.
OPIS: kolektor otpadnih voda Duga Resa

IZVOĐAČ: Kolos d.o.o.
PROJEKTANT: Kaprojekt d.o.o.
GODINA PROJEKTA: 2004-2010
INVESTITOR: Komunalno Duga Resa

Retencijski bazeni i kolektori Roganac i Tušmer sa sifonskim prijlazom ispod rijeke Mrežnice, Duga Resa. Izvođač građevinskih radova KOLOS d.o.o.
OPIS: Retencijski bazeni i kolektori Roganac i Tušmer sa sifonskim prijlazom ispod rijeke Mrežnice, Duga Resa

IZVOĐAČ: Kolos d.o.o.
PROJEKTANT: Kaprojekt d.o.o.
GODINA PROJEKTA: 2004
INVESTITOR: Grad Duga Resa

Visokogradnja

Niskogradnja